Brukergrensesnitt

Spesifiserer alternativene for det eksterne brukergrensesnittet for PDF-visningen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Brukergrensesnitt.


PDF Eksport dialog alternativer

Vindusalternativer

Endre størrelse på vinduet til første side

Velg å generere en PDF-fil som vises i et vindu som viser hele startsiden.

Sentrer vindu på skjermen

Velg å generere en PDF-fil som vises i et leservindu sentrert på skjermen.

Åpne i fullskjermmodus

Velg å generere en PDF-fil som vises i et fullskjermleservindu foran alle andre vinduer.

Vis dokumenttittel

Velg å generere en PDF-fil som vises med dokumenttittelen i leserens tittellinje.

Alternativer for brukergrensesnitt

Skjul menylinjen

Velg for å skjule leserens menylinje når dokumentet er aktivt.

Skjul verktøylinjen

Velg for å skjule leserens verktøylinje når dokumentet er aktivt.

Skjul vinduskontroller

Velg for å skjule leserens kontroller når dokumentet er aktivt.

Overganger

Bruk overgangseffekter

Velg å eksportere Impress lysbildeovergangseffekter til respektive PDF-effekter.

Skjul disposisjon

Vis Alle

Velg for å vise alle disposisjonsnivåer som bokmerker når leseren åpner PDF-filen.

Synlige nivåer

Velg for å vise bokmerker ned til det valgte nivået når leseren åpner PDF-filen.

Supporter oss!