Universell tilgjengelighet (PDF/UA)

Oppretter en universell tilgjengelighetskompatibel PDF-fil som følger kravene i PDF/UA (ISO 14289) spesifikasjoner.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Generelt.

velg deretter Universell tilgjengelighet (PDF/UA).


Spesifikasjonen definerer nødvendig struktur og formatering av et dokument og PDF-funksjoner som er bedre egnet for tilgjengelighet. Denne spesifikasjonen kan også brukes til å produsere dokumenter som oppfyller W3Cs retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold 2.0 (WCAG 2.0).

Den nåværende implementeringen (januar 2020) kontrollerer følgende:

tip

Du kan sjekke samsvar med dokumenttilgjengelighet før du eksporterer med Verktøy - Sjekk tilgjengelighet


Supporter oss!