Innledende visning

Angir alternativene for den første visningen av PDF-filen i den eksterne PDF-visningen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Innledende visning.


Alternativer for Eksportalternativer

Paneler

Bare side

Velg for å generere en PDF-fil som bare viser sideinnholdet.

Disposisjon og side

Velg for å generere en PDF-fil som viser en bokmerkepalett og sideinnholdet.

Miniatyrbilder og side

Velg for å generere en PDF-fil som viser en palett med miniatyrbilder og sideinnholdet.

Åpne på siden

Velg for å vise den gitte siden når leseren åpner PDF-filen.

Forstørrelse

Standard

Velg for å generere en PDF-fil som viser sideinnholdet uten å zoome. Hvis leserprogramvaren er konfigurert til å bruke en zoomfaktor som standard, vises siden med den zoomfaktoren.

Passe inn i vinduet

Velg for å generere en PDF-fil som viser siden zoomet for å passe helt inn i leserens vindu.

Tilpass bredde

Velg for å generere en PDF-fil som viser siden zoomet slik at den passer til bredden på leservinduet.

Tilpass synlig

Velg for å generere en PDF-fil som viser teksten og grafikken på siden zoomet for å passe til bredden på leservinduet.

Zoom faktor

Velg en gitt zoomfaktor når leseren åpner PDF-filen.

Sidelayout

Standard

Velg å generere en PDF-fil som viser sidene i henhold til layoutinnstillingen til leserprogramvaren.

Enkel side

Velg å generere en PDF-fil som viser én side om gangen.

Kontinuerlig

Velg å generere en PDF-fil som viser sider i en kontinuerlig vertikal kolonne.

Kontinuerlig vending

Velg å generere en PDF-fil som viser sider side om side i en kontinuerlig kolonne. For mer enn to sider vises den første siden til høyre.

Første side er venstre

Velg å generere en PDF-fil som viser sider side om side i en kontinuerlig kolonne. For mer enn to sider vises den første siden til venstre. Du må aktivere støtte for kompleks tekstlayout på Språkinnstillinger - Språk i dialogboksen Alternativer.

Supporter oss!