Generelt

Angir de generelle alternativene for eksport av dokumentet til en PDF-fil. Rekkevidde, bilder, vannmerke, skjemaer og andre parametere.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Generelt.


PDF-eksport Generelle alternativer, Dialog

Område

Angir eksportalternativene for sidene som er inkludert i PDF-filen.

Alle

Eksporterer alle definerte utskriftsområder. Hvis det ikke er definert noe utskriftsområde, eksporterer du hele dokumentet.

Sider

Eksporterer sidene du skriver inn i boksen.

For å eksportere en rekke sider, bruk formatet 3-6. For å eksportere enkeltsider, bruk formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombinasjon av sideområder og enkeltsider ved å bruke et format som 3-6;8;10;12.

Utvalg

Eksporterer gjeldende utvalg.

Se PDF, etter eksport

Åpne det eksporterte dokumentet i systemets standard PDF-viser.

Bilder

Angir alternativene for PDF-eksport for bilder inne i dokumentet.

Tapsfri kompresjon

Velger tapsfri komprimering av bilder. Alle piksler er bevart.

JPEG-komprimering

Velg et JPEG-komprimeringsnivå. Med et høyt kvalitetsnivå er nesten alle piksler bevart. Med et lavt kvalitetsnivå går noen piksler tapt og artefakter introduseres, men filstørrelsene reduseres.

Kvalitet

Angi kvalitetsnivået for JPEG-komprimering.

Reduser bildeoppløsningen

Velg å resample eller redusere størrelsen på bildene til et lavere antall piksler per tomme.

Velg måloppløsningen for bildene.

note

EPS-bilder med innebygde forhåndsvisninger eksporteres kun som forhåndsvisninger. EPS-bilder uten innebygde forhåndsvisninger eksporteres som tomme plassholdere.


Vannmerke

Legg til en sentrert, vertikal, lysegrønn vannmerketekst på sidebakgrunnen. Vannmerket er ikke en del av kildedokumentet.

Signer med vannmerke

Merk av for å aktivere vannmerkesignaturen.

Tekst

Sett inn teksten for vannmerkesignaturen.

note

Du kan ikke justere posisjonen, retningen og størrelsen på vannmerket. Vannmerket er ikke lagret i kildedokumentet.


Generelt

Angir generelle PDF-eksportalternativer.

Hybrid PDF (innebygd ODF-fil)

Denne innstillingen lar deg eksportere dokumentet som en .pdf-fil som inneholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-visningsprogrammer oppfører den seg som en vanlig PDF-fil, og den forblir fullt redigerbar i LibreOffice.

Arkivering (PDF/A, ISO 19005)

Konverterer til PDF/A-1b-, PDF/A-2b- eller PDF/A-3b-formatet. Alle fonter som brukes i kildedokumentet er innebygd i den genererte PDF-filen, og PDF-koder skrives. Hovedformålet er å lage et elektronisk dokument hvis utseende er enhets- og applikasjonsuavhengig, noe som gjør det egnet for langsiktig bevaring.

note

PDF/A-2b anbefales for de fleste brukere, fordi det gir mulighet for lag og gjennomsiktighet med former og bilder. Den komprimerer også bedre (JPEG 2000) enn PDF/A-1b, og produserer vanligvis mindre filer. PDF/A-3b er identisk med PDF/A-2b, men godtar også innbygging av andre filformater.


Universell tilgjengelighet (PDF/UA)

Oppretter en universell tilgjengelighetskompatibel PDF-fil som følger kravene i PDF/UA (ISO 14289) spesifikasjoner.

Tagget PDF (legg til dokumentstruktur)

Velg å skrive PDF-koder. Dette kan øke filstørrelsen med enorme mengder.

Tagget PDF inneholder informasjon om strukturen til dokumentinnholdet. Dette kan bidra til å vise dokumentet på enheter med forskjellige skjermer, og ved bruk av skjermleserprogramvare.

Lag PDF-skjema

Velg å lage et PDF-skjema. Denne kan fylles ut og skrives ut av brukeren av PDF-dokumentet.

Send inn format

Velg formatet for innsending av skjemaer fra PDF-filen.

Velg formatet på dataene du vil motta fra innsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillingen overstyrer kontrollens URL-egenskap som du angir i dokumentet.

Tillat dupliserte feltnavn

Lar deg bruke samme feltnavn for flere felt i den genererte PDF-filen. Hvis den er deaktivert, vil feltnavn eksporteres med genererte unike navn.

Struktur

Angir alternativer for ulike funksjoner som konturer, kommentarer, sidelayout.

Eksporter disposisjon

Velg å eksportere alle overskrifter i Writer-dokumenter som PDF-bokmerker.

note

Bare avsnitt med disposisjonsnivå 1–10 vil bli eksportert. Navnet på avsnittsstilen er irrelevant. For eksempel eksporteres ikke standardversjonen av avsnittsstil Tittel når disposisjonsnivået er Ingen. For å se et avsnitts disposisjonsnivå, velg kategorien Format - Avsnitt - Disposisjon og nummerering.


Kommentarer som PDF-kommentarer

Velg å eksportere kommentarer til Writer- og Calc-dokumenter som PDF-kommentarer.

Kommentarer i margen

Velg for å eksportere kommentarer til Writer-dokumenter i margen, slik de vises i applikasjonen. Merk at dette nødvendigvis skalerer sideinnholdet ned for å få kommentarene til å passe på siden, for hele dokumentet, uavhengig av størrelsen på margene.

Eksporter automatisk innsatte blanke sider

Hvis den er slått på, eksporteres automatisk innsatte blanke sider til PDF-filen. Dette er best hvis du skriver ut pdf-filen tosidig. Eksempel: I en bok er en kapittelavsnittsstil satt til å alltid starte med en side med oddetall. Hvis forrige kapittel ender på en oddetallsside, setter LibreOffice inn en blank side med partall. Dette alternativet kontrollerer om den partallssiden skal eksporteres eller ikke.

Bruk referanse XObjects

Dette alternativet påvirker hvordan PDF-bilder eksporteres tilbake til PDF. Når dette alternativet er deaktivert, er den første siden av PDF-dataene inkludert i utdataene. PDF-eksporten slår sammen brukte bilder, fonter og andre ressurser under eksport. Dette er en kompleks operasjon, men resultatet kan sees i forskjellige seere. Når alternativet er aktivert, brukes referanse-XObject-markeringen: dette er en enkel operasjon, men seerne må støtte denne markeringen for å vise vektorbilder. Ellers vises en reservebitmap i visningsprogrammet.

Supporter oss!