Generelt

Angir de generelle alternativene for eksport av dokumentet til en PDF-fil. Rekkevidde, bilder, vannmerke, skjemaer og andre parametere.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Generelt.


PDF-eksport Generelle alternativer, Dialog

Område

Angir eksportalternativene for sidene som er inkludert i PDF-filen.

Alle

Eksporterer alle definerte utskriftsområder. Hvis det ikke er definert noe utskriftsområde, eksporterer du hele dokumentet.

Sider

Eksporterer sidene du skriver inn i boksen.

For å eksportere en rekke sider, bruk formatet 3-6. For å eksportere enkeltsider, bruk formatet 7;9;11. Hvis du vil, kan du eksportere en kombinasjon av sideområder og enkeltsider ved å bruke et format som 3-6;8;10;12.

Utvalg

Eksporterer gjeldende utvalg.

Se PDF, etter eksport

√Öpne det eksporterte dokumentet i systemets standard PDF-viser.

Bilder

Angir alternativene for PDF-eksport for bilder inne i dokumentet.

Tapsfri kompresjon

Velger tapsfri komprimering av bilder. Alle piksler er bevart.

JPEG-komprimering

Velg et JPEG-komprimeringsniv√•. Med et h√łyt kvalitetsniv√• er nesten alle piksler bevart. Med et lavt kvalitetsniv√• g√•r noen piksler tapt og artefakter introduseres, men filst√łrrelsene reduseres.

Kvalitet

Angi kvalitetsnivået for JPEG-komprimering.

Reduser bildeoppl√łsningen

Velg √• resample eller redusere st√łrrelsen p√• bildene til et lavere antall piksler per tomme.

Velg m√•loppl√łsningen for bildene.

note

EPS-bilder med innebygde forhåndsvisninger eksporteres kun som forhåndsvisninger. EPS-bilder uten innebygde forhåndsvisninger eksporteres som tomme plassholdere.


Vannmerke

Legg til en sentrert, vertikal, lysegr√łnn vannmerketekst p√• sidebakgrunnen. Vannmerket er ikke en del av kildedokumentet.

Signer med vannmerke

Merk av for å aktivere vannmerkesignaturen.

Tekst

Sett inn teksten for vannmerkesignaturen.

note

Du kan ikke justere posisjonen, retningen og st√łrrelsen p√• vannmerket. Vannmerket er ikke lagret i kildedokumentet.


Generelt

Angir generelle PDF-eksportalternativer.

Hybrid PDF (innebygd ODF-fil)

Denne innstillingen lar deg eksportere dokumentet som en .pdf-fil som inneholder to filformater: PDF og ODF. I PDF-visningsprogrammer oppf√łrer den seg som en vanlig PDF-fil, og den forblir fullt redigerbar i LibreOffice.

Arkiv (PDF/A, ISO 19005)

Konverterer til PDF/A-1b-, PDF/A-2b- eller PDF/A-3b-formatet. Alle fonter som brukes i kildedokumentet er innebygd i den genererte PDF-filen, og PDF-koder skrives. Hovedform√•let er √• lage et elektronisk dokument hvis utseende er enhets- og applikasjonsuavhengig, noe som gj√łr det egnet for langsiktig bevaring.

note

PDF/A-2b anbefales for de fleste brukere, fordi det gir mulighet for lag og gjennomsiktighet med former og bilder. Den komprimerer også bedre (JPEG 2000) enn PDF/A-1b, og produserer vanligvis mindre filer. PDF/A-3b er identisk med PDF/A-2b, men godtar også innbygging av andre filformater.


Universell tilgjengelighet (PDF/UA)

Oppretter en universell tilgjengelighetskompatibel PDF-fil som f√łlger kravene i PDF/UA (ISO 14289) spesifikasjoner.

Tagget PDF (legg til dokumentstruktur)

Velg √• skrive PDF-koder. Dette kan √łke filst√łrrelsen med enorme mengder.

Tagget PDF inneholder informasjon om strukturen til dokumentinnholdet. Dette kan bidra til å vise dokumentet på enheter med forskjellige skjermer, og ved bruk av skjermleserprogramvare.

Lag PDF-skjema

Velg å lage et PDF-skjema. Denne kan fylles ut og skrives ut av brukeren av PDF-dokumentet.

Send inn format

Velg formatet for innsending av skjemaer fra PDF-filen.

Velg formatet på dataene du vil motta fra innsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillingen overstyrer kontrollens URL-egenskap som du angir i dokumentet.

Tillat dupliserte feltnavn

Lar deg bruke samme feltnavn for flere felt i den genererte PDF-filen. Hvis den er deaktivert, vil feltnavn eksporteres med genererte unike navn.

Struktur

Angir alternativer for ulike funksjoner som bokmerker, kommentarer, sidelayout.

Eksporter disposisjon

Velg √• eksportere bokmerker av Writer-dokumenter som PDF-bokmerker. Bokmerker opprettes for alle disposisjonsavsnitt (Verkt√ły - Kapittelnummerering) og for alle innholdsfortegnelsesoppf√łringer som du tilordnet hyperkoblinger til i kildedokumentet.

note

Bare avsnitt med disposisjonsnivå 1 - 10 vil bli eksportert. Navnet på avsnittsstilen er irrelevant. For eksempel eksporteres ikke standardversjonen av avsnittsstil Tittel når disposisjonsnivået er Teksttekst. For å se et avsnitts disposisjonsnivå, velg kategorien Format - Avsnitt - Disposisjon og nummerering.


Kommentarer som PDF-kommentarer

Velg å eksportere kommentarer til Writer- og Calc-dokumenter som PDF-kommentarer.

For å eksportere kommentarer til Writer-dokumenter slik de vises i LibreOffice, velg - LibreOffice Writer - Skriv ut og velg alternativet I marger i Kommentarer-området. De eksporterte sidene vil bli nedskalert og kommentarene vil bli plassert i margene.

Eksporter automatisk innsatte blanke sider

Hvis den er slått på, eksporteres automatisk innsatte blanke sider til PDF-filen. Dette er best hvis du skriver ut pdf-filen tosidig. Eksempel: I en bok er en kapittelavsnittsstil satt til å alltid starte med en side med oddetall. Hvis forrige kapittel ender på en oddetallsside, setter LibreOffice inn en blank side med partall. Dette alternativet kontrollerer om den partallssiden skal eksporteres eller ikke.

Bruk referanse XObjects

Dette alternativet p√•virker hvordan PDF-bilder eksporteres tilbake til PDF. N√•r dette alternativet er deaktivert, er den f√łrste siden av PDF-dataene inkludert i utdataene. PDF-eksporten sl√•r sammen brukte bilder, fonter og andre ressurser under eksport. Dette er en kompleks operasjon, men resultatet kan sees i forskjellige seere. N√•r alternativet er aktivert, brukes referanse-XObject-markeringen: dette er en enkel operasjon, men seerne m√• st√łtte denne markeringen for √• vise vektorbilder. Ellers vises en reservebitmap i visningsprogrammet.

Generelt

Innledende visning

Brukergrensesnitt

Lenker

Sikkerhet

Digitale signaturer

[text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found].

Supporter oss!