Som PDF-fil i e-post

Lagrer gjeldende fil til Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. En PDF-fil kan vises og skrives ut på hvilken som helst plattform med den originale formateringen intakt , forutsatt at støtteprogramvare er installert.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF.


Generelt

Angir de generelle alternativene for eksport av dokumentet til en PDF-fil. Rekkevidde, bilder, vannmerke, skjemaer og andre parametere.

Innledende visning

Angir alternativene for den første visningen av PDF-filen i den eksterne PDF-visningen.

Brukergrensesnitt

Spesifiserer alternativene for det eksterne brukergrensesnittet for PDF-visningen.

Lenker

Angi hvordan du skal eksportere konturer og hyperlenker i dokumentet.

Sikkerhet

Angir sikkerhetsalternativene for den eksporterte PDF-filen.

Digitale signaturer

Denne kategorien inneholder alternativene knyttet til eksport til en digitalt signert PDF.

Eksporter-knapp

Eksporterer den gjeldende filen i PDF-format.

Supporter oss!