Eksporter som EPUB

Eksporter gjeldende fil til EPUB.

EPUB er standard for electroniske bokfiler med filutvidelsen .epub som kan lastes ned og leses på utstyr som for eksempel smarttelefon, lesebrett, datamaskiner eller lignende.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som EPUB.

Fra verktøylinjer:

Ikon eksporter som EPUB

Eksporter som EPUB


EPUB dialog boks

Generelt

Versjon

Angir versjonen av den skapte EPUB-filen.

Splitte metode

Velg type start for neste EPUB-seksjon.

Layout metode

Bestemmer om en flytbar eller en fast layout-EPUB skal genereres.

Egendefinert forsidebilde

Skriv inn hele stien til den tilpassede omslagsbildefilen. Hvis oppføringen er tom, tar eksportøren forsidebildet i mediekatalogen (se nedenfor) når navnet er ett av følgende: cover.gif, cover.jpg, cover.png eller cover.svg.

note

Det tilpassede omslagsbildet er innebygd i EPUB-filen.


Egendefinert mediekatalog

Gå inn i den egendefinerte mediekatalogen for EPUB-filen. Mediekatalogen kan inneholde et forsidebilde som vist ovenfor, tilpassede metadata og bildelenker.

Som standard ser eksportøren etter egendefinerte medier og egendefinerte metadata i gjeldende dokumentkatalog i en mappe med samme navn som dokumentfilnavnet. Hvis for eksempel dokumentnavnet er MyText.odt, er standardmediemappen for omslag og metadata MyText i gjeldende katalog .

For egendefinerte metadata må du oppgi en fil med samme navn som det opprinnelige filnavnet og med filtypen ".xmp". De oppgitte metadataene vil overstyre de interne dokumentmetadataene. I eksemplet ovenfor må de tilpassede metadataene finnes i MyText-katalogen som MyText.xmp.

Bildelenker betyr at hvis du oppretter relative lenker til bilder eller tekst og de kobler til et bilde som er tilgjengelig i mediekatalogen, vil dette mediet være tilgjengelig i EPUB-eksportresultatet som en popup.

Metadata

Angi de egendefinerte metadataene for å overstyre dokumentets standard metadata. Disse tekstfeltene kan stå tomme.

Identifikator

Skriv inn en unik identifikator for publikasjonen.

Tittel

Skriv inn tittelen på publikasjonen.

Forfatter

Skriv inn forfatteren til publikasjonen.

Språk

Språket for publikasjonen (se RFC4646 og ISO 639 for mulige verdier).

Dato

Siste endringsdato for publikasjonen. Verdien av denne egenskapen må være en dato i samsvar med XML-skjemaet dateTime i formen: CCYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Standard er datoen og klokkeslettet da eksportdialogboksen åpnet.

Supporter oss!