Sikker modus

Sikker modus er en modus der LibreOffice midlertidig starter med en ny brukerprofil og deaktiverer maskinvareakselerasjon. Det hjelper å gjenopprette en ikke-fungerende LibreOffice-forekomst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Hjelp - Start på nytt i sikker modus.

Start LibreOffice fra kommandolinjen med --safe-mode-alternativet

Start LibreOffice fra LibreOffice (sikker modus) startmeny oppføring (kun Windows)


Hva kan jeg gjøre i sikker modus?

Når du er i sikker modus, vil du bli vist en dialogboks som tilbyr tre alternativer for gjenoppretting av brukerprofiler

Fortsett i sikker modus

Dette alternativet lar deg jobbe med LibreOffice som du er vant til, men med en midlertidig brukerprofil. Det betyr også at alle konfigurasjonsendringer gjort i den midlertidige brukerprofilen vil gå tapt etter omstart.

Omstart i normal modus

Å velge Omstart i normal modus vil forkaste alle endringer, avslutte sikker modus og starte LibreOffice igjen i normal modus. Bruk dette alternativet hvis du kom hit ved et uhell.

Bruk endringene og start på nytt

Dialogen tilbyr flere endringer i brukerprofilen som kan gjøres for å hjelpe gjenopprette LibreOffice til fungerende tilstand. De blir mer radikale ovenfra og ned, så du bør prøve dem etter hverandre. Hvis du velger dette alternativet, brukes de valgte endringene

Gjenopprett fra sikkerhetskopi

LibreOffice beholder sikkerhetskopier av tidligere konfigurasjoner og aktiverte utvidelser. Bruk dette alternativet for å gå tilbake til forrige tilstand, hvis problemene sannsynligvis skyldes nylige endringer i konfigurasjon eller utvidelser.

Konfigurer

Du kan deaktivere alle utvidelser installert av brukeren. Du kan også deaktivere maskinvareakselerasjon. Aktiver dette alternativet hvis du opplever oppstartskrasj eller visuelle feil, de er ofte relatert til maskinvareakselerasjon.

Utvidelser

Noen ganger kan ikke LibreOffice startes på grunn av utvidelser som blokkerer eller krasjer. Dette alternativet lar deg deaktivere alle utvidelser installert av brukeren, samt delte og medfølgende utvidelser. Avinstallering av delte og medfølgende utvidelser bør brukes med forsiktighet. Det vil bare fungere hvis du har de nødvendige systemtilgangsrettighetene.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Hvis alt annet mislykkes, kan du tilbakestille brukerprofilen til fabrikkstandard. Det første alternativet Tilbakestill innstillinger og brukertilpasninger tilbakestiller alle konfigurasjons- og brukergrensesnittendringer, men beholder ting som din personlige ordbok, maler osv. Det andre alternativet vil tilbakestille hele profilen din til tilstanden da du først installerte LibreOffice .

Tipsikon

Hvis du ikke kunne løse problemet ved å bruke sikker modus, klikk på Avansert utvidelse. Du finner instruksjoner om hvordan du kan få ytterligere hjelp der.


Tipsikon

Hvis du vil rapportere et problem med brukerprofilen din, ved å klikke på Opprett zip-arkiv fra brukerprofil kan du generere en zip-fil som kan lastes opp til feilsporingssystemet for å bli undersøkt av utviklerne.


Advarselsikon

Vær oppmerksom på at den opplastede profilen kan inneholde sensitiv informasjon, for eksempel din personlige ordbok, innstillinger og installerte utvidelser.


Supporter oss!