Paste Unformatted Text

Paste only the text contents, without any formatting.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn uformatert tekst .

Høyreklikk for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Uformatert tekst .

+ Alt + Shift + V.


Supporter oss!