Lim inn spesialmeny

Setter inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende fil i et format du kan spesifisere.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Lim inn spesial.


Lim inn uformatert tekst

Lim inn bare tekstinnholdet, uten formatering.

Lim inn utvalg

Sett inn innholdet av utklippstavlen i den gjeldende filen i et valgfritt format.

Supporter oss!