Lim inn som rad over

Sett inn utklippstavletabelldata i en tabell som nye rader i stedet for å overskrive innholdet i de opprinnelige cellene i måltabellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som radene ovenfor .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Rader Over .


Supporter oss!