Paste as Row Above

Insert clipboard table data in a table as new rows instead of overwriting the content of the original cells of the target table.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som radene ovenfor .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Rader Over .


Supporter oss!