Lim inn flettet tabell

Lim inn utklippstavleinnhold (inkludert opprinnelige tabeller eller tabeller kopiert fra Calc eller andre regneark) som flettede tabeller i tomme celler og ved cellestart markørposisjon.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn flettet tabell .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Flettet tabell .


note

Liming av tabelldata i Writer-tabeller overskriver innholdet i de eksisterende cellene, når markøren er i en tom celle eller i begynnelsen av det første avsnittet i en tabellcelle.


Supporter oss!