Paste as Column Before

Insert clipboard table data in a table as new columns before instead of overwriting the content of the original cells of the target table.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som Kolonner Før .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Kolonner Før .


Supporter oss!