Skriv inn hovedpassord

Tildel et hovedpassord for å beskytte tilgangen til et lagret passord.

Du kan lagre noen passord frem til økten avsluttes eller permanent i en fil som er beskyttet av et hovedpassord.

Du kan skrive inn hovedpassordet for å få tilgang til en fil eller tjeneste, som er beskyttet av et lagret passord. Du behøver bare å skrive inn hovedpassordet en gang i løpet av en økt.

You should only use passwords that are hard to find by other persons or programs. A password should follow these rules:

Hovedpassord

Skriv inn et hovedpassord for å hindre andre brukere i å få tak i lagrede passord.

Bekreft hovedpassord

Skriv inn hovedpassordet en gang til.

Supporter oss!