Utvidelser

Extension Manager legger til, fjerner, deaktiverer, aktiverer og oppdaterer LibreOffice-utvidelser.

note

Av sikkerhetsgrunner kontrolleres installasjon og fjerning av utvidelser av innstillinger i Ekspertkonfigurasjon. Som standard er installasjon og fjerning aktivert.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Utvidelser.


Følgende er eksempler på LibreOffice-utvidelser:

 1. UNO-komponenter (kompilerte programmoduler)

 2. Oppsettsdata (til menykommandoer)

 3. LibreOffice Basic-biblioteker

 4. LibreOffice-dialogvindubiblioteker

 5. Utvidelsesfiler (*.oxt-filer som inneholder en eller flere utvidelser)

Utvidelsenes virkefelt

Brukere med rot- eller administratorrettigheter får opp et dialogvindu der de kan velge å installere utvidelser «for alle brukere» eller «kun for meg». Vanlige brukere uten slike rettigheter kan kun installere, fjerne eller endre utvidelser for sin bruker.

 1. En bruker med rot- eller administratorrettigheter kan installere en utvidelse som en delt utvidelse som er tilgjengelig for alle brukere. Etter at du har valgt en utvidelse åpnes et dialogvindu der du kan velge åinstallere for den gjeldende brukeren eller alle brukere.

 2. En bruker som ikke har administratorrettigheter kan kun installere utvidelser til eget bruk. Dette kalles en brukerutvidelse.

Installere en utvidelse

En utvidelse er tilgjengelig som en fil av filtypen *.oxt.

Du kan finne en samling av utvidelser på nettet. Klikk på koblingen "Få flere utvidelser online" i Extension Manager for å åpne nettleseren og se https://extensions.libreoffice.org/ side.

Installere en brukerutvidelse

Gjør en av følgende handlinger:

 1. Dobbeltklikk på *.oxt-filen i systemets filbehandler.

 2. Trykk på en lenke til en *.oxt-fil på en nettside (hvis nettleseren kan settes opp til å starte pakkebehandleren for denne filtypen).

 3. Velg Verktøy - Utvidelser og klikk Legg til.

For å installere en delt utvidelse i tekstmodus (for systemadministratorer)

 1. Åpne en terminal eller kommandolinje som administrator.

 2. Bytt til programmappen i installasjonen.

 3. Skriv inn følgende kommando med stien og filnavnet til din utvidelsen du skal installere:

  unopkg add --shared sti_filnavn.oxt

Velg utvidelsen du vil fjerne, aktivere eller deaktivere. For noen utvidelser kan du også åpne en dialogboks for alternativer.

Legg til

Klikk Legg til for å legge til en utvidelse.

Et fildialogvindu åpnes der du kan velge utvidelsene som du vil legge til. Trykk på «Åpne» for å kopiere og registrere den valgte utvidelsen.

En utvidelse kan vise en lisensdialog. Les lisensen. Klikk på Scroll Down-knappen for å rulle ned om nødvendig. Klikk på Godta for å fortsette installasjonen av utvidelsen.

Fjern

Velg utvidelsen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

Slå på

Velg utvidelsen du vil aktivere, og klikk deretter på Aktiver.

Slå av

Velg utvidelsen du vil deaktivere, og klikk deretter Deaktiver.

Oppdater

Klikk for å se etter elektroniske oppdateringer for alle installerte utvidelser. For å se etter oppdateringer av den valgte utvidelsen, velg Oppdater-kommandoen fra hurtigmenyen. Kontrollen for tilgjengelighet av oppdateringer starter umiddelbart. Du vil se dialogboksen Utvidelsesoppdatering.

Innstillinger

Velg en installert utvidelse og trykk på denne knappen for å åpne innstillingsvinduet til utvidelsen.

Vis Utvidelser

Du kan filtrere listen over viste utvidelser etter deres omfang.

Pakket sammen med LibreOffice

Medfølgende utvidelser installeres av systemadministratoren ved å bruke de operativsystemspesifikke installasjonspakkene. Disse kan ikke installeres, oppdateres eller fjernes her.

Installert for alle brukere

Filterutvidelser tilgjengelig for alle brukere av denne datamaskinen. Disse kan bare oppdateres eller fjernes med administrator- eller med rotrettigheter.

Installert for nåværende bruker

Filterutvidelser kun tilgjengelig for den påloggede brukeren.

Noen tilleggskommandoer kan vises i kontekstmenyen til en utvidelse i Utvidelses Håndterer-vinduet, avhengig av den valgte utvidelsen. Du kan velge å vise lisensteksten igjen. Du kan velge å ekskludere utvidelsen fra å se etter oppdateringer eller å inkludere en ekskludert utvidelse.

Supporter oss!