Utvidelser

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Utvidelser


Følgende er eksempler på LibreOffice-utvidelser:

 1. UNO-komponenter (kompilerte programmoduler)

 2. Oppsettsdata (til menykommandoer)

 3. LibreOffice Basic-biblioteker

 4. LibreOffice-dialogvindubiblioteker

 5. Utvidelsesfiler (*.oxt-filer som inneholder en eller flere utvidelser)

Utvidelsenes virkefelt

Brukere med rot- eller administratorrettigheter får opp et dialogvindu der de kan velge å installere utvidelser «for alle brukere» eller «kun for meg». Vanlige brukere uten slike rettigheter kan kun installere, fjerne eller endre utvidelser for sin bruker.

 1. En bruker med rot- eller administratorrettigheter kan installere en utvidelse som en delt utvidelse som er tilgjengelig for alle brukere. Etter at du har valgt en utvidelse åpnes et dialogvindu der du kan velge åinstallere for den gjeldende brukeren eller alle brukere.

 2. En bruker som ikke har administratorrettigheter kan kun installere utvidelser til eget bruk. Dette kalles en brukerutvidelse.

Installere en utvidelse

En utvidelse er tilgjengelig som en fil av filtypen *.oxt.

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

Installere en brukerutvidelse

Gjør en av følgende handlinger:

 1. Dobbeltklikk på *.oxt-filen i systemets filbehandler.

 2. Trykk på en lenke til en *.oxt-fil på en nettside (hvis nettleseren kan settes opp til å starte pakkebehandleren for denne filtypen).

 3. Velg Verktøy → Utvidelser og velg Legg til ….

To install a shared extension in text mode (for system administrators)

 1. Åpne en terminal eller kommandolinje som administrator.

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. Skriv inn følgende kommando med stien og filnavnet til din utvidelsen du skal installere:

  unopkg add --shared sti_filnavn.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

Legg til

Click Add to add an extension.

Et fildialogvindu åpnes der du kan velge utvidelsene som du vil legge til. Trykk på «Åpne» for å kopiere og registrere den valgte utvidelsen.

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

Fjern

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

Slå på

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Slå av

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

Oppdater

Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. You will see the Extension Update dialog.

Innstillinger

Velg en installert utvidelse og trykk på denne knappen for å åpne innstillingsvinduet til utvidelsen.

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Some additional commands can appear in the context menu of an extension in the Extension Manager window, depending on the selected extension. You can choose to show the license text again. You can choose to exclude the extension from checking for updates or to include an excluded extension.

Supporter oss!