Lyd eller video

Setter inn en video- eller lydfil i dokumentet ditt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Video og lyd

Velg Sett inn → Video eller lyd


For å sette inn en film- eller lydfil i dokumentet

 1. Klikk der du vil sette inn filen.

 2. Velg Sett inn - Media - Lyd eller Video. For LibreOffice Impress velger du Sett inn - lyd eller video.

 3. I dialogboksen Åpne fil velger du filen du vil sette inn.

  Merknadsikon

  Filtypene som er listet i dette dialogvinduet støttes ikke av alle operativsystemer.


 4. Klikk på Link-boksen hvis du vil ha en kobling til den opprinnelige filen. Hvis det ikke er merket av, vil mediefilen bli innebygd (støttes ikke med alle filformater).

 5. Trykk Åpne.

Alternativt kan du velge Verktøy - Mediespiller for å åpne mediespilleren. Bruk mediespilleren til å forhåndsvise alle støttede mediefiler. Klikk Bruk-knappen i Media Player-vinduet for å sette inn gjeldende mediefil i dokumentet.

For å spille av en film eller lydfil

 1. Klikk på objektikonet for filmen eller lydfilen i dokumentet.

  Hvis ikonet er plassert i bakgrunnen, holder du nede mens du klikker.

  Medieavspillingsverktøylinjen vises.

 2. Trykk på Spill på verktøylinjen Medieavspilling.

Merknadsikon

Når du viser en Impress-presentasjon, spilles den innebygde lyden eller videoen på gjeldende lysbilde av automatisk til det er over eller til du forlater lysbildet.


Du kan også bruke Medieavspilling-linjen til å sette på pause, stoppe, gå i loop, samt justere volumet eller dempe avspillingen av filen. Gjeldende avspillingsposisjon i filen er angitt på venstre glidebryter. Bruk høyre glidebryter for å justere avspillingsvolumet. For filmfiler inneholder linjen også en liste der du kan velge zoomfaktor for avspillingen.

Støttede medieformater

LibreOffice er avhengig av operativsystemets installerte mediestøtte.

Supporter oss!