Minimal radhøyde

Juster radhøyden for valgte rad(er) slik at det høyeste innholdet i hver valgte rad passer nøyaktig.

For å bruke denne funksjonen …

Fra kontekstmenyen:

Velg Størrelse - Minimal radhøyde.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Tabell - Optimaliser størrelse - Minimal radhøyde.

Tabell-menyen i Tabell-fanen velger du Minimal radhøyde.

Fra verktøylinjer:

Ikon minimal radhøyde

Minimal radhøyde

Fra sidefeltet:

Velg Egenskaper - Tabell - Minimal radhøyde.


For å minimere en enkelt rad er det tilstrekkelig å plassere markøren i en celle i raden.

For å minimere flere rader er det tilstrekkelig å velge én celle fra hver rad som skal minimeres.

Supporter oss!