Sidefelt

Sidepanelet er et vertikalt grafisk brukergrensesnitt som primært gir kontekstuelle egenskaper, stilbehandling, dokumentnavigering, mediegalleri og flere funksjoner.

Sidelinjen er forankret på høyre eller venstre side av dokumentvisningsområdet og inneholder en fanelinje med tabulatorknapper, som når de klikkes viser en annen fanestokk.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Sidefelt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Sidefelt.

I Vis-menyen i Vis-fanen, velg Sidefelt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sidefelt

Sidefelt

Fra tastaturet:

+ F5


Supporter oss!