Søk

Veksle synligheten til Finn-verktøylinjen for å søke etter tekst eller navigere i et dokument etter element.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Finn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Finn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Søk

Søk

Fra tastaturet:

+ F


Supporter oss!