Mediespiller

Åpner Media Player-vinduet der du kan forhåndsvise film- og lydfiler samt sette inn disse filene i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Mediespiller


Mediespilleren understøtter mange forskjellige medieformater. Du kan også sette inn mediefiler fra mediespilleren i dokumentet.

Åpne

Åpner en filmfil eller en lydfil som du vil forhåndsvise.

Sett inn

Setter inn gjeldende filmfil eller lydfil som et medieobjekt i gjeldende dokument.

Spill

Spiller av gjeldende fil.

Pause

Pauser eller gjenopptar avspillingen av gjeldende fil.

Stopp

Stopper avspillingen av gjeldende fil.

Gjenta

Spiller av filen gjentatte ganger.

Demp

Slår lyden av og på.

Glidebryter for lydstyrke

Justerer volumet.

Vis

Justerer størrelsen på filmavspillingen.

Glidebryter for posisjon

Flytter til et annet sted i filen.

Supporter oss!