Compress

Compress the selected image to reduce its data size and resize the image in the document.

Bildekomprimering er en type datakomprimering som brukes på digitale bilder, for å redusere lagringsstørrelse eller sendetid. Komprimering kan dra nytte av visuell persepsjon og de statistiske egenskapene til bildedata for å bevare informasjonskvaliteten.

Bildekomprimering kan være tapsfri eller tapsfri. Tapsfri komprimering gjør at originalbildet kan rekonstrueres perfekt fra de komprimerte dataene. I kontrast tillater tapskomprimering kun rekonstruksjon av en tilnærming av originalbildet, derfor med noe tap av kvalitet, men vanligvis med forbedrede komprimeringshastigheter (og derfor reduserte filstørrelser).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Format - Image - Compress.

Fra kontekstmenyen:

Choose Compress.

Fra grensesnittet med faner:

On the Image tab, choose Compress.

On the Image menu of the Image tab, choose Compress.

Fra verktøylinjer:

Icon Compress

Compress


Dialogvindu for komprimering av bilde

Komprimering

JPEG-kvalitet

Bruk glidebryteren til å justere kvalitetsnivået på JPEG-komprimeringen, fra 0 til 100. En verdi på 100 betyr ingen kvalitetstap, og en verdi på 0 kan resultere i et svært dårlig bilde. Standardverdien på 90 gir svært gode resultater og betydelig reduksjon av bildedatastørrelsen.

note

Komprimeringsverdiene er ikke standardisert mellom forskjellige JPEG-bildekomprimeringsprogramvare.


PNG-komprimering

Siden PNG-komprimering er tapsfri, er hovedgrunnen til å bruke en komprimeringsfaktor mindre enn 9 når det er absolutt behov for å redusere størrelsen på dokumentet når du lagrer i en treg datamaskin. Opphevingsoperasjonen avhenger ikke av komprimeringsnivået.

Oppløsning

Reduser bildeoppløsningen

Merk av for å endre dimensjonene til det komprimerte bildet.

Bredde høyde

Bruk spinnknappene for å angi den nye bredden og høyden på det komprimerte bildet.

Oppløsning

Velg pikseltettheten (dot per inch - DPI) for bildet fra rullegardinlisten.

Interpolasjon

Velg algoritmen for å beregne de interpolerte pikslene.

Bildeinformasjon

Beregn ny størrelse

Klikk for å beregne størrelsen på bildedataene, basert på innstillingene i dialogboksen.

Supporter oss!