Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Ikon

Fest til rutenettet

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Fest til objektkant

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Fest til objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Fest til sidemarger

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Supporter oss!