Snap-veiledninger

Spesifiserer visningsalternativene for snapguider.

For å bruke denne funksjonen …

Velg View - Snap Guides (Impress eller Draw).


Vis snapguider

Viser eller skjuler snaphjelpelinjer som du kan bruke til å justere objekter på en side.

Snap Guides i Front

Viser snapguidene foran objektene på .

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Ikon Fest til rutenett

Fest til rutenettet

Fest til festeguider

Snapper kanten av et flyttet objekt til nærmeste snap-guide når du slipper musen.

Ikon

Fest til festeguidene

Fest til objektkant

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter grensen til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Fest til objektpunkter

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter punktene til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Fest til sidemarger

Angir om konturen til det grafiske objektet skal justeres til nærmeste sidemarg.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Supporter oss!