Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

For å bruke denne funksjonen …

Velg View - Snap Guides (Impress eller Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Ikon

Fest til rutenettet

Fest til festeguider

Snapper kanten av et flyttet objekt til nærmeste snap-guide når du slipper musen.

Ikon

Fest til festeguidene

Fest til objektkant

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter grensen til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Fest til objektpunkter

Angir om konturen til grafikkobjektet skal justeres etter punktene til nærmeste grafikkobjekt.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Fest til sidemarger

Angir om konturen til det grafiske objektet skal justeres til nærmeste sidemarg.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Supporter oss!