Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Vis rutenett

Viser eller skjuler rutenettet som du kan bruke for å justere objekter, som for eksempel bilder, på en side.

Rutenett forrest

Vis rutenettet foran objektene på lysbildet eller siden.

Hjelpelinjer under flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises når et objekt flyttes.

LibreOffice lager stiplede hjelpelinjer som strekker seg utover boksen som inneholder det valgte objektet og som dekker hele arbeidsområdet, og hjelper deg med å plassere objektet.

>Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Supporter oss!