Rutenett og hjelpelinjer

Bytt synligheten til rutenettpunkter og hjelpelinjer for å hjelpe objekter med å flytte og gi presis posisjon på gjeldende side.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Rutenett og Hjelpelinjer.


Vis Rutenett

Aktiverer eller deaktiverer rutenettet.

Hjelpelinjer under flytting

Aktiverer eller deaktiverer visningen av hjelpelinjer når et objekt flyttes.

Supporter oss!