Rutenett

Velg visningsegenskaper for et rutenett.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Grid and Helplines (Impress or Draw).


Vis rutenett

Viser eller skjuler rutenettet som du kan bruke for å justere objekter, som for eksempel bilder, på en side.

Fest til rutenett

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines. To override this feature, hold down the when you drag an object.

Rutenett forrest

Vis rutenettet foran objektene på lysbildet eller siden.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Supporter oss!