Rutenett

Velg visningsegenskaper for et rutenett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Rutenett og hjelpelinjer.


Vis rutenett

Viser eller skjuler rutenettet som du kan bruke for å justere objekter, som for eksempel bilder, på en side.

Fest til rutenett

Justerer objekter automatisk etter vertikale og horisontale rutenettlinjer. For å overstyre denne funksjonen, hold nede når du drar et objekt.

Rutenett forrest

Vis rutenettet foran objektene på lysbildet eller siden.

Sett rutenettfargen på - LibreOffice - Applikasjonsfarger.

Supporter oss!