Filer

Legger til nye filer til det valgte temaet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Galleri eller trykk på Galleri-knappen på Standardlinjen.
Trykk så på Nytt tema og velg fanen Filer.


Filtype

Velg hva slags fil du vil legge til.

Filer funnet

List opp tilgjengelige filer. Velg filene du vil legge til før du velger Legg til. For å legge til alle filene i listen, velg Legg til alle».

Søk etter filer

Velg den mappen som inneholder filene du vil legge til. Velg deretter OK.

Legg til

Legg de valgte filene til gjeldende tema.

Legg til alle

Legg alle filene i listen til gjeldende tema.

Forhåndsvisning

Vis eller skjul forhåndsvisningen av den valgte filen.

Forhåndsvisningsboks

Forhåndsvis den valgte filen.

Supporter oss!