Galleri

Åpner Galleri-dekket i sidefeltet, der du kan velge bilder og lydklipp som skal settes inn i dokumentet.

Du kan vise innholdet i Galleriet som ikoner, eller ikoner med titler og informasjon om stien.

For å forstørre eller forminske ett enkelt objekt i Galleriet må du dobbeltklikke på objektet, eller velge objektet og trykke på mellomromstasten.

For å bruke denne funksjonen …


Temaer er oppført på venstre side av galleriet.Klikk på et tema for å se objektene som er knyttet til temaet.

For å sette inn et Galleri objekt, velg objektet og dra det inn i dokumentet.

Sette inn objekter fra galleriet

Kopiere bilder fra galleriet

Legg til grafikk i galleriet

Legge til en ny fil i galleriet

For å legge en fil til i galleriet kan du høyreklikke på et tema, velge Egenskaper, trykke på fanen Filer og til slutt trykke Legg til. Du kan også klikke på et objekt i dokumentet, holde museknappen nede og så dra det til Galleri-vinduet.

Nytt tema

Legger til et nytt tema i galleriet og lar deg velge filene som skal inkluderes i temaet.

For å få tilgang til følgende kommandoer kan du høyreklikke på et tema i galleriet:

Slett

Slett det valgte området. Har du valgt flere objekter, vil alle bli slettet. I de fleste tilfeller spør programmet om bekreftelse før objektene blir slettet.

Objektet er enten fysisk slettet fra datamediet eller objektvisningen er fjernet, avhengig av sammenhengen.

Hvis du velger Slett mens du er i galleriet, blir oppføringen slettet fra galleriet, men selve filen blir ikke rørt.

Gi nytt navn

Gjør det mulig å endre navn på et valgt objekt. Etter å ha valgt Endre navn blir navnet markert og du kan skrive et nytt direkte inn. Bruk piltastene til å sette skrivemerket ved starten eller slutten av navnet for å slette eller legge til deler av navnet.

Oppdater

Oppdater visningen i vinduet eller i det valgte objektet.

Egenskaper

Dialogvinduet Egenskaper for (tema) inneholder følgende faner:

Generelt

Fanen Generelt lister opp de generelle egenskapene til det gjeldande temaet.

Filer

Legger til nye filer til det valgte temaet.

Sett inn

Åpner en undermeny i galleriet der du kan velge mellom Kopier og Lenk. Det valgte galleriobjektet blir så enten kopiert eller lenket inn i dokumentet.

warning

Dersom du har merket et objekt i dokumentet, blir det nye objektet du setter inn byttet ut med det merkede objektet.


Forhåndsvisning

Det valgte elementet blir vist i den største størrelsen som er mulig i galleriet. Dobbeltklikk på forhåndsvisningen for å gå tilbake til den vanlige gallerivisningen.

Supporter oss!