Formateringsmerke

Åpner en undermeny for å sette inn spesielle formateringsmerker som ikke-brytende mellomrom, myk bindestrek og valgfri brudd.

Harde mellomrom

Sett inn et mellomrom som vil holde tilgrensende tegn på samme linje ved linjeskift.

Hard bindestrek

Sett inn en bindestrek som vil holde tegn som står inntil hverandre på samme linje ved linjeskift.

Myk bindestrek

Sett inn en usynlig bindestrek i et ord som først vil vises og lage et linjeskift når ordet kommer sist på linjen.

Splittegn uten bredde

Sett inn et usynlig mellomrom i et ord som vil sette inn et linjeskift når det blir det siste ordet på en linje. Dette er kun tilgjengelig når kompleks tekstutforming (CTL) er slått på.

Ordsammenslåer

Sett inn et usynlig mellomrom i et ord som vil sørge for at ordet holdes sammen på slutten av en linje. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.

Venstre-til-høyre-merke

Sett inn et tekstretningsmerke som bestemmer retningen på teksten som følger etter merket. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.

Høyre-til-venstre-merke

Sett inn et tekstretningsmerke som bestemmer retningen på teksten som følger etter merket. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.

Supporter oss!