Font Funksjoner

Velg og bruk fonttypografiske funksjoner på tegn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrift

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg fanen Tabellegenskaper → Skrift

Velg fanen Format → Tittel → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Forklaring → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Akse → Tegn (i diagrammer)

Trykk deretter Funksjoner...


LibreOffice støtter OpenType-skriftformat. De to hovedfordelene med OpenType-formatet er kompatibiliteten på tvers av plattformer, og dens evne til å støtte mye utvidede tegnsett og layoutfunksjoner, som gir rikere språklig støtte og avansert typografisk kontroll.

Merknadsikon

Funksjonene som vises i dialogboksen Fontfunksjoner avhenger av den valgte skriften.


Boks for fontfunksjoner

Boksen for fontfunksjoner inneholder de konfigurerbare funksjonene som er tilgjengelige for skriften.

Fontfunksjons-visualiseringsvindu

Funksjonsvisualiseringsvinduet viser en standardtekst der de valgte funksjonene kan inspiseres.

Supporter oss!