Signering av eksportert PDF

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Digitale signaturer.


Digitale signaturer

Denne kategorien inneholder alternativene knyttet til eksport til en digitalt signert PDF.

Supporter oss!