Signing Exported PDF

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Digitale signaturer .


Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Supporter oss!