Digitale signaturer

Legg til eller fjern digitale signaturer i dokumentet. Du kan også bruke dialogvinduet til å vise sertifikater.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Dobbeltklikk eller høyreklikk Sginatur feltet på statuslinjen


Om digitale signaturer

Liste

Vis en liste over digitale signaturer for dette dokumentet.

The Signed iconIcon indicates a valid digital signature, while the Exclamation mark iconIcon indicates an invalid digital signature.

Se ogsåDigitale signaturer

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat.

Sign Document

Åpne dialogvinduet Velg sertifikat.

Fjern

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Supporter oss!