Digitale signaturer

Legg til eller fjern digitale signaturer i dokumentet. Du kan også bruke dialogvinduet til å vise sertifikater.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Digitale signaturer - Digitale signaturer.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, klikk på Digitale signaturer-knappen.

Velg Verktøy - Makroer - Digital signatur.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Digitale signaturer.

Fra verktøylinjer:

Ikon digital signatur

Digital signatur

Fra statuslinjen:

Klikk på Signatur-feltet på Status-linjen.


Om digitale signaturer

Du må lagre en fil før du kan bruke en digital signatur på filen.

Du må lagre en fil i OpenDocument- eller OOXML-format eller eksportere til PDF før du kan bruke en X509 digital signatur på filen. Du må lagre en fil i OpenDocument-format og ha GnuPG installert på systemet ditt før du kan bruke en OpenPGP digital signatur på filen.

Signaturen vil være en XAdES-signatur for ODF og OOXML, PAdES-signatur for PDF.

Liste

Vis en liste over digitale signaturer for dette dokumentet.

Det signerte ikonetIkon indikerer en gyldig digital signatur, mens utropstegnikonetIkon indikerer en ugyldig digital signatur.

Se ogsåDigitale signaturer

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat.

Signer Dokument

Åpne dialogvinduet Velg sertifikat.

Fjern

Fjerner den valgte signaturen fra listen. Fjerner også alle påfølgende signaturer, i tilfelle PDF.

Start sertifikatbehandleren

Åpner den installerte sertifikatbehandleren til systemet ditt.

Supporter oss!