Digitale signaturer

Legg til eller fjern digitale signaturer i dokumentet. Du kan også bruke dialogvinduet til å vise sertifikater.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Digitale signaturer - Digitale signaturer.

Velg Verktøy - Makroer - Digital signatur.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, klikk på Digitale signaturer-knappen.

Dobbeltklikk eller høyreklikk Sginatur feltet på statuslinjen


Om digitale signaturer

Liste

Vis en liste over digitale signaturer for dette dokumentet.

Det signerte ikonetIkon indikerer en gyldig digital signatur, mens utropstegnikonetIkon indikerer en ugyldig digital signatur.

Se ogsåDigitale signaturer

Bruk AdES-kompatibel signatur når dette er et valg

Foretrekker å lage XAdES-signaturer for ODF og OOXML, PAdES-signaturer for PDF.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat.

Signer Dokument

Åpne dialogvinduet Velg sertifikat.

Fjern

Fjerner den valgte signaturen fra listen. Fjerner også alle påfølgende signaturer, i tilfelle PDF.

Start sertifikatbehandleren

Åpner den installerte sertifikatbehandleren til systemet ditt.

Supporter oss!