Dokument- og avsnittsklassifiseringsdialog

Bruker klassifiseringspolicy på gjeldende dokument eller avsnitt. Dialogen hjelper deg med å sette sammen vilkårene for klassifiseringspolicyen til dokumentet eller avsnittet ved å bruke forhåndsdefinerte klassifiseringsbegreper eller ved å angi tilpassede klassifiseringsvilkår. Dialogen viser flere lister over forhåndsdefinerte elementer, som er lastet inn fra BAILS-xml TSCP policyfilen.

For å bruke denne funksjonen …

Aktiver TSCP-klassifisering-verktøylinjen i Vis - Verktøylinjer - TSCP-klassifisering og klikk på Administrer dokumentklassifisering eller Administrer avsnittsklassifisering > knapper.


Innhold

Tekstboksen Innhold viser klassifiseringsteksten som er opprettet av dialogen og viser de eksisterende dokument- eller avsnittsklassifiseringsbegrepene. Du kan legge til dine egne vilkår i tillegg til den eksisterende teksten i boksen og klassifiseringsvilkårene fra konfigurasjonsfilen for klassifiseringspolicy.

Fet ikon (kun dokumentklassifisering)

Bruk fet karakterformatering på dokument- eller avsnittsklassifiseringsbegrepene.

Signer Avsnitt (kun avsnittsklassifisering)

Åpner dialogboksen Velg sertifisering for å velge sertifikatet som skal brukes til å signere avsnittet.

Nylig brukt

List opp de nylig brukte klassifiseringsbegrepene.

Klassifisering

Klassifikasjonslisten inneholder de oversatte elementene i Business Authorization Identification and Labeling Scheme (BAILS). LibreOffice-standardene er:

Internasjonal

Den internasjonale listen er elementene i BAILS, som ikke er lokalisert. Standard er:

note

Nedtrekkslistene Klassifisering og Internasjonal er faktisk den samme listen. En endring i en liste endrer den andre.


Merking

Vis en liste over eksisterende markeringer som kan legges til i innholdstekstboksen. Dobbeltklikk på en oppføring for å legge den til i innholdstekstboksen ved markørens plassering. Merkingene er definert i konfigurasjonsfilen for klassifiseringspolicy.

Lisens

Viser de eksisterende åndsverkslisensene. Dobbeltklikk på lisensen for å få den vist i Deltekst-boksen nedenfor. Klikk Legg til-knappen for å plassere lisensteksten i boksen Innhold. Lisensene er definert i konfigurasjonsfil for klassifiseringspolicy.

Delenummer

Viser de eksisterende delenumrene for intellektuell eiendom. Dobbeltklikk på delenummeret for å få det vist i Deltekst-boksen nedenfor, og klikk på Legg til-knappen for å plassere delenummeret i Innhold-teksten eske. Delenummerene er definert i konfigurasjonsfilen for klassifiseringspolicy.

Deletekst:

Bruk denne boksen til å skrive inn innhold som skal legges til i tekstboksen Innhold.

Legg til

Klikk for å legge til innholdet i Deltekst-boksen i Innhold-boksen.

note

Innstillinger i dialogboksen Klassifisering er en del av dokumentets egendefinerte egenskaper.


Supporter oss!