Klassifiseringsverktøylinje

Klassifisering-linjen inneholder verktøy for å sikre dokumenthåndtering.

Verktøylinjen Klassifisering inneholder listebokser som hjelper deg med å velge sikkerheten til dokumentet, i henhold til BAF-kategoripolicyen og BAILS nivåer. LibreOffice vil legge til egendefinerte felt i dokumentegenskapene (Fil - Egenskaper, Egendefinerte egenskaper-fanen) for å lagre klassifiseringspolicyen som dokumentmetadata.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Verktøylinjer - TSCP-klassifisering


Nivåer

Standard nivåer for klassifisering

LibreOffice gir standardnivåer for dokumentklassifisering (BAILS) vist nedenfor, sortert etter økende grad av virksomhetssensitivitet:

Supporter oss!