Sertifikat

Velg eller legg til den riktige sertifikatkatalogen for nettverkssikkerhetstjenester som skal brukes for digitale signaturer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg - LibreOffice - Sikkerhet og, i Sertifikatsti-området, klikk Sertifikat.


Tilgjengelige sertifikatstier

Viser listen over sertifikatkataloger for nettverkssikkerhetstjenester som skal brukes for digitale signaturer.

Velg NSS-sti

Åpner en filvelgerdialog for å legge til en ny Network Security Services-sertifikatkatalog til listen.

Supporter oss!