Signaturlinje

Sett inn en grafisk boks som representerer en signaturlinje i dokumentet.

Signaturlinjeboks

Signaturlinjen viser en horisontal linje, et stedsmerke, navnet, tittelen og e-posten til underskriveren.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - signaturlinje


Navn

Sett inn navnet på underskriveren. Navnet vises i signaturlinjens grafikkboks.

Tittel

Skriv inn tittelen til underskriveren. Tittelen vises i signaturlinjens grafikkboks.

E-post

Skriv inn e-postadressen til underskriveren. E-posten vises ikke i signaturlinjens grafikkboks, men brukes til den digitale signaturen.

Underskriver kan legge til kommentarer

Gjør det mulig for underskriver å sette inn kommentarer i dialogboksen Signature Line ved signatur.

Vis signeringsdato i signaturlinjen

Merk av denne avmerkingsboksen for å vise datoen for signaturen, på tidspunktet da dokumentet er digitalt signert.

Instruksjoner til underskriver

Sett inn instruksjoner for underskriveren. Instruksjonene vises i Signaturlinje-dialogboksen ved signaturen.

Om digitale signaturer

[text/shared/01/signsignatureline.xhp#signsignatureline01 not found].

Supporter oss!