HTML-import og -eksport

Når du eksporterer en fil til et HTML-dokument, blir beskrivelsen og de selvvalgte filegenskapene tatt med som META-tagger mellom HEAD-taggen i det eksporterte dokumentet. META-tagger vises ikke i en nettleser, men brukes for å ta med informasjon som for eksempel stikkord slik at en søkemotor kan hente informasjon om nettsiden din. For å angi egenskapene i det gjeldende dokumentet, velg Fil – Egenskaper, gå til fanen Beskrivelse eller Selvvalgt, og skriv inn informasjonen du ønsker.

Følgende filegenskaper blir gjort om til META-tagger når du eksporterer en fil til et HTML-dokument:

Filegenskap

<TITLE>

Emne

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Nøkkelord

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Beskrivelse

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Infofelter 1…4

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


Merknadsikon

NĂĄr du importerer et HTML-dokument som inneholder disse META-taggene, blir innholdet i taggene lagt til i den tilsvarende LibreOffice-filegenskapboksen.


Tipsikon

Nøkkelord må skilles med kommaer. Et nøkkelord kan inneholde blanke tegn eller semikoloner.


Tips ved import

Når du importerer et HTML-dokument, vil følgende META-tagger automatisk gjøres om til LibreOffice-felter: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"…> og <META NAME="..." …>, der «NAME» er «AUTHOR», «CREATED», «CHANGED», «CHANGEDBY», «DESCRIPTION», «KEYWORDS» eller «CLASSIFICATION».

Skript, merknader og meta-tagger, som er plassert rett før en tabell-tagg, vil bli satt inn i den første cellen i tabellen.

Skript og meta-tagger i hodet av et HTML-dokument blir importert og forankret til det første avsnittet i dokumentet.

To set the options for importing HTML tags, choose - Load/Save - HTML Compatibility. A known META tag contains either "HTTP-EQUIV" or "NAME", and are imported as LibreOffice comments. The only exception is <META NAME="GENERATOR"...>, which is ignored.

Tips ved eksport

Comments and script fields at the beginning of the first paragraph in a document are exported to the header of an HTML document. If the document begins with a table, the first paragraph in the first cell of the table is exported to the header of the HTML document.

Supporter oss!