HTML-import og -eksport

Når du eksporterer en fil til et HTML-dokument, inkluderes beskrivelsen og de brukerdefinerte filegenskapene som META koder mellom HEAD-taggene til det eksporterte dokumentet. META-koder vises ikke i en nettleser, og brukes til å inkludere informasjon, for eksempel nøkkelord for søkemotorer på websiden din. For å angi egenskapene til gjeldende dokument, velg Fil - Egenskaper, klikk på Beskrivelse eller Egendefinerte egenskaper-fanene, og skriv deretter inn informasjonen du ønsker .

Følgende filegenskaper blir gjort om til META-tagger når du eksporterer en fil til et HTML-dokument:

ODF Egenskaper

HTML Tagger

Tittel

<TITLE>

Emne

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Nøkkelord

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Beskrivelse

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Egendefinerte Egenskaper

<META NAME="Egendefinert feltnavn" CONTENT="Egendefinert feltinnhold">


note

Når du importerer et HTML-dokument som inneholder disse META-taggene, blir innholdet i taggene lagt til i den tilsvarende LibreOffice-filegenskapboksen.


tip

Nøkkelord må skilles med kommaer. Et nøkkelord kan inneholde blanke tegn eller semikoloner.


Tips ved import

Når du importerer et HTML-dokument, vil følgende META-tagger automatisk gjøres om til LibreOffice-felter: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"…> og <META NAME="..." …>, der «NAME» er «AUTHOR», «CREATED», «CHANGED», «CHANGEDBY», «DESCRIPTION», «KEYWORDS» eller «CLASSIFICATION».

Skript, kommentarer og meta-tagger, som er plassert rett før en tabell-tagg, vil bli satt inn i den første cellen i tabellen.

Skript og meta-tagger i hodet av et HTML-dokument blir importert og forankret til det første avsnittet i dokumentet.

For å angi alternativene for import av HTML-koder, velg - Last inn/lagre - HTML-kompatibilitet. En kjent META-tag inneholder enten "HTTP-EQUIV" eller "NAME", og importeres som LibreOffice-kommentarer. Det eneste unntaket er <META NAME="GENERATOR"...>, som ignoreres.

Tips ved eksport

Kommentarer og skriptfelt i begynnelsen av første avsnitt i et dokument eksporteres til overskriften til et HTML-dokument. Hvis dokumentet begynner med en tabell, eksporteres det første avsnittet i den første cellen i tabellen til overskriften til HTML-dokumentet.

Supporter oss!