Nytt vindu

Åpne et nytt vindu med samme innhold som dette dokumentet Slik kan du se ulike deler av det samme dokumentet på en gang.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vindu → Nytt vindu


Endringer gjort i et vindu, blir automatisk brukt på alle vinduene som det dokumentet er åpnet i.

Supporter oss!