Rediger brukerordbok

Legg til og slett elementer som brukes til Hangul/Hanja-omgjøring.

Bok

Velg den selvvalgte ordlisten du vil redigere.

Opprinnelig

Velg oppføringen i gjeldende ordbok som du vil redigere. Hvis du vil, kan du også skrive inn en ny oppføring i denne boksen. For å flytte fra den opprinnelige boksen til den første tekstboksen i Forslag-området, trykk Enter.

Forslag (maks. 8)

Skriv inn et forslag til erstatning for oppføringen som er valgt i tekstboksen «Original». Erstatningsordet kan ikke inneholde mer enn åtte tegn.

Ny

Legg til dette erstatningsvilkåret i ordlisten.

Slett

Slett den valgte oppføringen.

Supporter oss!