Hangul/Hanja-omgjøring

Konverterer den valgte koreanske teksten fra Hangul til Hanja eller fra Hanja til Hangul. Menykommandoen kan bare a ropes hvis du aktiverer støtte for asiatisk språk under - Språk og lokale innstillinger - Generelt, og hvis en tekst formatert på koreansk er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Språk → Hangul/Hanja-konvertering (støtte for asiatiske språk må være aktivert)


Opprinnelig

Viser gjeldende valg.

Word

Viser det første erstatningsforslaget fra ordboken. Du kan redigere det foreslåtte ordet eller skrive inn et annet ord. Klikk Finn-knappen for å erstatte det opprinnelige ordet med det tilsvarende erstatningsordet.

Søk

Finner Hangul-inndataene dine i ordboken og erstatter den med tilsvarende Hanja. Klikk Ignorer for å avbryte søkefunksjonen.

Forslag

Viser alle tilgjengelige erstatninger i ordboken. Hvis Erstatt med tegn-boksen er aktivert, ser du et rutenett med tegn. Hvis Erstatt med tegn-boksen ikke er merket, ser du en liste med ord.

Format

Trykk på formatet for å se erstatningene.

Hangul/Hanja

De originale tegnene erstattes av de foreslåtte tegnene.

Hanja (Hangul)

Hangul-delen vil vises i parentes etter Hanja-delen.

Hangul (Hanja)

Hanja-delen vil vises i parentes etter Hangul-delen.

Hanja som kringtekst over

Hanja-delen vil vises som rubintekst over Hangul-delen.

Hanja som kringtekst under

Hanja-delen vil vises som rubintekst under Hangul-delen.

Hangul som kringtekst over

Hangul-delen vil vises som rubintekst over Hanja-delen.

Hangul som kringtekst under

Hangul-delen vil vises som rubintekst under Hanja-delen.

Omgjøring

I en merket tekst med både Hangul- og Hanjategn, blir alle Hangultegn normalt gjort om til Hanja og alle Hanjategn til Hangul. Hvis du bare vil gjøre om en slik tekst en vei, kan du bruke følgende omgjøringsinnstillinger.

Bare Hangul

Merk av for kun å konvertere Hangul. Ikke konverter Hanja.

Bare Hanja

Merk av for kun å konvertere Hanja. Ikke konverter Hangul.

Ignorer

Ingen endringer vil bli gjort i gjeldende valg. Det neste ordet eller tegnet vil bli valgt for konvertering.

Ignorer alle

Ingen endringer vil bli gjort i det gjeldende valget, og hver gang det samme valget oppdages, vil det hoppes over automatisk. Neste ord eller tegn vil bli valgt for konvertering. Listen over ignorert tekst er gyldig for gjeldende LibreOffice-økt.

Erstatt

Erstatter utvalget med de foreslåtte tegnene eller ordet i henhold til formatalternativene. Det neste ordet eller tegnet vil bli valgt for konvertering.

Erstatt alltid

Erstatter utvalget med de foreslåtte tegnene eller ordet i henhold til formatalternativene. Hver gang det samme valget oppdages, vil det bli erstattet automatisk. Neste ord eller tegn vil bli valgt for konvertering. Listen over erstatningstekst er gyldig for den gjeldende LibreOffice-økten.

Erstatt med tegn

Merk av for å flytte tegn-for-tegn gjennom den valgte teksten. Hvis det ikke er merket av, erstattes hele ord.

Innstillinger

Åpner dialogboksen Hangul/Hanja Alternativer.

Supporter oss!