XML-filter-utdata

Vis en liste med testresultatene fra et XML-filter.

For å bruke denne funksjonen …

VelgVerktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger.


Testresultatene fra et XSLT-stilsett til import eller eksport, vises i XML-filter-utdata-vinduet. Du kan også validere dokumentet som filteret oppretter selv.

Valider

Validerer innholdet i vinduet Utdata fra XML-filter.

Vinduet vil deles i to områder, og resultatene av valideringa vises i det nederste området.

Supporter oss!