Test XML-filter

Test XSLT-stilsettene som blir brukt av det valgte XML-filteret.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – XML-filterinnstillinger.


Eksporter

XSLT til eksportering

Viser filnavnet til XSLT-filteret som du anga på fanen Omforming.

Omform dokument

Viser filnavnet på dokumentet du vil bruke for å teste XSLT-filteret.

Bla gjennom

Finn filen du vil bruke XML-eksportfilteret på. XML-koden til den transformerte filen åpnes i ditt standard XML-redigeringsprogram etter transformasjon.

Gjeldende dokument

Den fremste åpne filen som samsvarer med XML-filterkriteriene vil bli brukt til å teste filteret. Det gjeldende XML-eksportfilteret transformerer filen og den resulterende XML-koden vises i vinduet XML-filterutdata.

Importer

XSLT til importering

Viser filnavnet til XSLT-filteret du skrev inn på Transformasjon-fanesiden.

Mal til import

Viser filnavnet til malen du skrev inn på fanesiden Transformasjon.

Gjør om fil

Vis kilde

Åpner XML-kilden til det valgte dokumentet i standard XML-redigeringsprogram etter import.

Bla gjennom

Åpner en filvalgsdialog. Den valgte filen åpnes med det gjeldende XML-importfilteret.

Sist brukte fil

Åpner dokumentet som sist ble åpnet med denne dialogboksen.

Supporter oss!