Test XML-filter

Test XSLT-stilsettene som blir brukt av det valgte XML-filteret.

For å bruke denne funksjonen …

VelgVerktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger.


Eksporter

XSLT til eksportering

Viser filnavnet til XSLT-filteret som du anga på fanen Omforming.

Omform dokument

Viser filnavnet på dokumentet du vil bruke for å teste XSLT-filteret.

Bla gjennom

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

Gjeldende dokument

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

Importer

XSLT til importering

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

Mal til import

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

Gjør om fil

Vis kilde

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

Bla gjennom

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

Sist brukte fil

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Supporter oss!