Omforming

Skriv inn eller endre filinformasjon for et XML-filter.

For å bruke denne funksjonen …

Verktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger, then click New or Rediger.


Dokumenttype (DocType)

Skriv inn dokumenttypen til XML-filen.

Den offentlige identifikatoren brukes for å oppdage filteret når du åpner en fil uten å angi et filter.

Bla gjennom

Opens a file selection dialog.

XSLT til eksportering

Hvis dette er et eksportfilter, skriver du inn navnet på XSLT-stilsettet du vil bruke til eksportering.

XSLT til importering

Hvis dette er et importfilter, skriver du inn navnet på XSLT-stilsettet du vil bruke ved importering.

Mal til import

Skriv inn navnet på malen du vil bruke til importering. Stilene i malen viser XML-tagger.

The path to the directory that contains the template must be included in - LibreOffice - Paths. When you open an XML file whose filter uses the template, the template opens first. In the template, you can map LibreOffice styles to display XML tags in the XML document.

Supporter oss!