Omforming

Skriv inn eller endre filinformasjon for et XML-filter.

For å bruke denne funksjonen …

Verktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger, then click New or Rediger.


Dokumenttype (DocType)

Skriv inn dokumenttypen til XML-filen.

Den offentlige identifikatoren brukes for å oppdage filteret når du åpner en fil uten å angi et filter.

Bla gjennom

Åpner en filvalgsdialog.

XSLT til eksportering

Hvis dette er et eksportfilter, skriver du inn navnet på XSLT-stilsettet du vil bruke til eksportering.

XSLT til importering

Hvis dette er et importfilter, skriver du inn navnet på XSLT-stilsettet du vil bruke ved importering.

Mal til import

Skriv inn navnet på malen du vil bruke til importering. Stilene i malen viser XML-tagger.

Stien til katalogen som inneholder malen må inkluderes i - LibreOffice - Stier. Når du åpner en XML-fil hvis filter bruker malen, åpnes malen først. I malen kan du tilordne LibreOffice-stiler for å vise XML-koder i XML-dokumentet.

Supporter oss!