Generelt

Skriv inn eller endre generell informasjon for etXML filter.

For å bruke denne funksjonen …

Verktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger, then click New or Rediger.


Filternavn

Skriv inn navnet du vil vise i listeboksen i dialogvinduet XML-filterinnstillinger. Du må skrive inn et unikt navn.

Program

Velg programmet du vil bruke med filteret.

Navn på filtype

Skriv inn navnet du vil vise i boksen Filtype i dialogvinduer. Du må velge et unikt navn. For importfiltere kommer navnet fram i boksen Filtype i dialogvinduene kalt Åpne. For eksportfiltere kommer navnet fram i boksen Filformat i dialogvinduene kalt Eksporter.

Filetternavn

Skriv inn filetternavnet du vil bruke når du åpner en fil uten å oppgi et filter. LibreOffice bruker filetternavnet for å avgjøre hvilket filter som bør brukes.

Kommentarer

Skriv inn en merknad (valgfritt).

Supporter oss!