XML-filter

Vis og endre innstillingene til et XML-filter.

For å bruke denne funksjonen …

Verktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger, then click New or Rediger.


Supporter oss!