Innstillinger for XML-filtere

Åpner XML-filterinnstillinger-dialogboksen, der du kan opprette, redigere, slette og teste filtre for å importere og eksportere XML-filer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – XML-filterinnstillinger.

Fra grensesnittet med faner:

On the Tools menu of the Tools tab, choose XML Filter Settings.


Uttrykket XML-filter blir heretter brukt som en forkortelse for den mer nøyaktige beskrivelsen XSLT-basert filter.

Uttrykk

Beskrivelse

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT-filer kalles også for XSLT-stilsett.


note

XHTML-eksportfilteret lager gyldige «XHTML 1.0 Strict»-utdata for Writer-, Calc-, Draw-, og Impress-dokumenter.


Filterliste

Velg ett eller flere filtre, og klikk deretter på en av knappene.

Listene viser navnet og typen til de installerte filtrene.

  1. Klikk på et filter for å velge det.

  2. Hold nede shift eller og trykk for å velge flere filtere.

  3. Dobbeltklikk på et navn for å redigere filteret.

Ny

Åpner en dialogboks med navnet på et nytt filter.

Rediger

Åpner en dialogboks med navnet på den valgte filen.

Test XSLT-er

Åpner en dialogboks med navnet på den valgte filen.

Slett

Sletter den valgte filen etter at du har bekreftet dialogen som følger.

Lagre som pakke

Viser en Lagre som dialog for å lagre den valgte filen som en XSLT-filterpakke (*.jar).

Åpne pakke

Viser en Åpne dialog for å åpne et filter fra en XSLT-filterpakke (*.jar).

Hjelp

Viser hjelpesiden for denne dialogboksen.

Lukk

Lukker dialogboksen.

Supporter oss!