Innstillinger for XML-filtere

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

For å bruke denne funksjonen …

VelgVerktøy - Makroer - XML XML Filterinnstillinger.


Uttrykket XML-filter blir heretter brukt som en forkortelse for den mer nøyaktige beskrivelsen XSLT-basert filter.

Uttrykk

Beskrivelse

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT-filer kalles også for XSLT-stilsett.


Merknadsikon

XHTML-eksportfilteret lager gyldige «XHTML 1.0 Strict»-utdata for Writer-, Calc-, Draw-, og Impress-dokumenter.


Filterliste

Select one or more filters, then click one of the buttons.

Listene viser navnet og typen til de installerte filtrene.

  1. Klikk på et filter for å velge det.

  2. Hold nede shift eller og trykk for å velge flere filtere.

  3. Dobbeltklikk på et navn for å redigere filteret.

Ny

Opens a dialog with the name of a new filter.

Rediger

Opens a dialog with the name of the selected file.

Test XSLT-er

Opens a dialog with the name of the selected file.

Slett

Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows.

Lagre som pakke

Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar).

Åpne pakke

Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar).

Hjelp

Displays the help page for this dialog.

Lukk

Closes the dialog.

Supporter oss!