Hendelser

Tilordner makroer til programhendelser. Den tilordnede makroen kjører automatisk hver gang den valgte hendelsen inntreffer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Verktøy - Tilpass - Hendelser.


Lagre i

Velg først hvor hendelsesbindingen skal lagres, i gjeldende dokument eller i LibreOffice.

Merknadsikon

En makro, som er lagret med et dokument, kan bare bli kjørt når dette dokument er åpent.


Den store listeboksen viser hendelsene og de tilordnede makroene. Etter at du har valgt plasseringen i Lagre i-listeboksen, velger du en hendelse i den store listeboksen. Klikk deretter Tildel makro.

Tildel makro

Åpner Makrovelger for å tilordne en makro til den valgte hendelsen.

Tilordne komponent...

Åpner dialogboksen Tildel komponent for å angi en egendefinert UNO-kommando for den valgte hendelsen.

Merknadsikon

Komponenttilordning er foreslått for kontroller i dialogredigereren.


Fjern makro

Sletter makro- eller komponenttilordningen for den valgte hendelsen.

Supporter oss!