Endre ikon

Ikon

Viser de tilgjengelige ikonene i LibreOffice. For å erstatte ikonet som du valgte i dialogvinduet Tilpass, kan du trykke på et ikon og deretter på OK.

Importer

Legger til nye ikoner i ikonlisten. Du får opp en filåpningsdialog som importerer de valgte ikonene til den interne ikonmappen til LibreOffice.

Merknadsikon

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


Fjern det valgte ikonet fra listen. Kun brukerdefinerte ikoner kan fjernes

Supporter oss!