Endre ikon

Ikon

Viser de tilgjengelige ikonene i LibreOffice. For å erstatte ikonet som du valgte i dialogvinduet Tilpass, kan du trykke på et ikon og deretter på OK.

Importer

Legger til nye ikoner i ikonlisten. Du får opp en filåpningsdialog som importerer de valgte ikonene til den interne ikonmappen til LibreOffice.

Merknadsikon

Du kan bare importere ikoner som er i PNG-filformatet, og som har en størrelse på 16x16 eller 26x26 bildepunkter.


Fjern det valgte ikonet fra lista. Kun brukerdefinerte ikoner kan fjernes

Supporter oss!