Endre ikon

Ikon

Viser de tilgjengelige ikonene i LibreOffice. For å erstatte ikonet som du valgte i dialogvinduet Tilpass, kan du trykke på et ikon og deretter på OK.

Importer

Legger til nye ikoner i ikonlisten. Du får opp en filåpningsdialog som importerer de valgte ikonene til den interne ikonmappen til LibreOffice.

Merknadsikon

Du kan bare importere ikoner som er i PNG-filformatet og som er 16×16 eller 24×24 piksler store.


Fjern det valgte ikonet fra listen. Kun brukerdefinerte ikoner kan fjernes

Supporter oss!