Verktøylinjer

Lar deg tilpasse LibreOffice verktøylinjer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Verktøy - Tilpass - Verktøylinjer.


Søk

Skriv inn en streng i tekstboksen for å begrense søket etter kommandoer.

Kategori

Velg kommandokategorien i rullegardinlisten for å begrense søket etter kommandoer eller bla gjennom listen nedenfor. Makroer og stilkommandoer er nederst på listen.

Funksjon

Viser resultatene av kombinasjonen av søkestrengen og kategorien til ønsket funksjon.

Beskrivelse

Tekstboksen inneholder en kort beskrivelse av den valgte kommandoen.

Omfattning

Velg stedet der verktøylinjen kobles til. Hvis koblet til en LibreOffice-modul, er verktøylinjen tilgjengelig for alle filene som er åpnet i den modulen. Hvis den er knyttet til filen, vil verktøylinjen bare være tilgjengelig når den filen er åpnet og aktiv.

Mål

Velg verktøylinjen der tilpasningen skal brukes. Det gjeldende settet med funksjoner vises i boksen nedenfor.

Legg til

Klikk på hamburgerikonet og velg deretter Legg til for å legge til en ny verktøylinje.

Slett

Klikk på hamburgerikonet og velg deretter Slett for å slette verktøylinjen.

note

Du kan bare slette egendefinerte verktøylinje- og egendefinerte verktøylinjeoppføringer.


Høyre pilknapp

Klikk på høyre pilknapp for å velge en funksjon i venstre visningsboks og kopier til høyre visningsboks. Dette vil legge til funksjonen til den valgte verktøylinjen.

Venstre pilknapp

Klikk på venstre pilknapp for å fjerne den valgte kommandoen fra gjeldende verktøylinje.

Opp og ned pilknapper

Klikk på opp- eller ned-pilene til høyre for å flytte den valgte kommandoen oppover eller nedover i listen over viste verktøylinjekommandoer.

tip

Du kan dra og slippe den valgte kommandoen for å flytte den til ønsket posisjon.


Sett inn

Sett inn skilletegn: Legg til et skilletegn for å forbedre verktøylinjens lesbarhet og gruppere kommandoer etter emne.

Modifiser

Standardverdier

Sletter alle endringer tidligere gjort på denne verktøylinjen.

Supporter oss!