Tastatur

Tildel eller rediger hurtigtaster for LibreOffice-kommandoer eller LibreOffice Basic-makroer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Verktøy - Tilpass - Tastatur. Et dokument må være åpent.


Du kan tilordne eller redigere hurtigtaster for gjeldende applikasjon eller for alle LibreOffice applikasjoner. For å tilordne en nøkkel for alle applikasjoner, velg LibreOffice alternativknappen øverst til høyre.

For å tilordne eller endre en hurtigtast: velg en kommando i Funksjon-listen, velg tastekombinasjonen som skal tilordnes i listen Snarveistaster, og klikk deretter på Endre.

Hvis den valgte funksjonen allerede har en snarvei, vises den i listen Taster . Det er mulig å tilordne samme funksjon til mer enn én tast.

En snarveistast tilordnet en bestemt applikasjon overstyrer hurtigtastinnstillingen i LibreOffice for alle applikasjoner.

note

Unngå å tildele hurtigtaster som er i bruk av operativsystemet ditt.


Hurtigtaster

Lister opp hurtigtastene og de tilhørende kommandoene. Når du er inne i dette panelet, bruk en hurtigtast for raskt å hoppe til det.

Funksjoner

Lister opp funksjonskategoriene og LibreOffice-funksjonene som du kan tildele hurtigtaster til.

Kategori

Lister opp de tilgjengelige funksjonskategoriene. Du kan tildele hurtigtaster til stiler ved å åpne kategorien «Stiler».

Funksjon

Lister opp funksjonene som kan tilordnes en hurtigtast.

Taster

Vis hurtigtastene som er tilordnet den funksjonen som er valgt.

LibreOffice

Viser hurtigtaster som er vanlige i alle LibreOffice-programmene.

Viser hurtigtaster for dette LibreOffice-programmet.

Endre

Tilordne den tastekombinasjonen du har valgt i listen over hurtigtaster til kommandoen du har valgt i Funksjonslisten.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Last inn

Erstatt oppsettet av hurtigtaster med et som er lagret fra før.

Lagre

Lagre oppsettet av hurtigtaster slik at de kan hentes inn senere.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!