Flytt meny

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Tilpass - Menyer-fanen, klikk på hamburgeren Ikon Hamburgermeny rullegardinmeny og velg Flytt.


Menyplassering

Flytter den valgte menyoppføringen én posisjon opp eller én posisjon ned i menyen når du klikker på en pilknapp.

Opp og Ned pilknapper

Klikk på opp- eller ned-pilene til høyre for å flytte den valgte kommandoen oppover eller nedover i listen over viste menykommandoer.

tip

Du kan dra og slippe den valgte kommandoen for å flytte den til ønsket posisjon.


Supporter oss!