Ny meny

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Tilpass - Menyer-fanen, klikk på hamburgeren Ikon Hamburgermeny rullegardinmeny og velg Legg til.


Menynavn

Skriv inn et navn for menyen. For å spesifisere en bokstav i navnet som en akselleratortast, skriv inn en tilde (~) før bokstaven.

Menyplassering

Flytter den valgte menyoppføringen én posisjon opp eller én posisjon ned i menyen når du klikker på pilknappene.

Opp og Ned pilknapper

Klikk på opp- eller ned-pilene til høyre for å flytte den valgte kommandoen oppover eller nedover i listen over viste menykommandoer.

tip

Du kan dra og slippe den valgte kommandoen for å flytte den til ønsket posisjon.


Supporter oss!