Organiser makroer

Åpne en undermeny med lenker til dialogvinduer der du kan organisere makroer og skript.

LibreOffice Basic

Åpne et dialogvindu der du kan organisere LibreOffice Basic-makroer.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Supporter oss!