Organiser makroer

Åpne en undermeny med lenker til dialogvinduer der du kan organisere makroer og skript.

LibreOffice Basic

Åpne et dialogvindu der du kan organisere LibreOffice Basic-makroer.

JavaSkript

Åpner en dialogboks der du kan organisere Javascript-skript.

BeanShell

Åpner en dialogboks der du kan organisere Java-skript.

Python

Åpner en dialogboks der du kan kjøre Python-skript.

Supporter oss!